Registerbeskrivning

Kunduppgifterna som samlas in för att sköta köp via Himlen TV7 Shop uppbevaras i ett register.

1. Registeransvarig
Himlen TV7 Shop
Vilhelmsbergsgatan 11 A, 3 vån
00500 Helsingfors
Finland
Tfn 08 517 53 778 (Sverige)
Tfn 0400 813 573 (Finland)

2. Registerärenden
I registerärenden ber vi er kontakta:
shop@himlentv7.se eller telefonnumren ovan.

3. Registrets namn
Köpregistret för Himlen TV7 Shop

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter
Kunduppgifterna samlas för att sköta beställningar i Himlen TV7 Shop.
Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.

5. Uppgifterna i registret
Registret innehåller namn-, adress- och beställningsuppgifter för leverans och fakturering inom Himlen TV7 Shop.
Personuppgifter: förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, telefonnummer. Dessa anges vid beställning. Dessutom ingår uppgifter om beställningar, leveranser och returer.

6. Registrets ordinarie informationskällor
Registret innehåller uppgifter som lämnas vid beställningar och kontakter med Himlen TV7 Shop i samband med köp och hanteringen av leveranser.

7. Regelbundet utgivande av uppgifterna i registret och förflyttning till områden utanför EU
Kunduppgifter från Himlen TV7 Shop uppbevaras konfidentiellt och överlåts inte till utomstående. Uppgifterna förflyttas inte heller till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för skydd av registret
Kunduppgifterna uppbevaras i lokala system som kan användas endast av utvald personal. Uppgifterna ges ut på begäran endast till kunden själv eller till myndighet på lagenlig förfrågan.