Gertrud Storsjö: Buddha eller Kristus [Bok]

16,00 

Buddha eller Kristus – Österlandets inflytande i samhälle och kyrka

Genom yoga i dess olika former och mindfulness har österlandets religioner hittat vägen in i den svenska vardagen.

Gertrud Storsjö visar kunnigt och övertygande hur mindfulness och buddhism relaterar till varandra. Hon berör effekterna av olika yogaformers skadliga verkan på människors själsliv och buddhismens konsekvenser i de länder där denna livsåskådning dominerar. På det personliga planet leder buddhism ofta till verklighetsflykt vilket även får konsekvenser på samhällsnivå.

Hon ifrågasätter starkt att man i vissa kristna sammanhang blandar in yoga och buddhistiska tankegångar i den kristna tron.

Kategori:

Beskrivning

Gertrud Storsjö är född i Finland men har växt upp i Sverige. Hon har varit verksam som officer i Frälsningsarmén i åtta år. Mellan åren 1971 och 2005 arbetade hon inom Slaviska Missionen och har rest mycket i Ryssland och Östeuropa samt  i Fjärran Östern och Sydostasien.  Hon har under dessa resor haft många tillfällen att studera buddhism och hinduism på nära håll. Hon är en omtyckt predikant och bibellärare på olika bibelskolor i olika länder.  Hon är även verksam som själavårdare. I sin förkunnelse visar hon på de österländska religionernas frammarsch i vårt samhälle men framför allt vill hon tala om vad Kristus har att erbjuda oss.

“Gertrud har lyckats med detta svåra. Hon har på ett professionellt sätt beskrivit metoder som mindfulness och yoga på ett sådant sätt att de som utövar dem inte skall känna sig kränkta. Jag tror att du som läsare kommer att uppskatta det djup, respekt , kärlek och omsorg men också sanning, och utmaning som finns i denna bok.”
Pastor Linda Bergling

“Här är en faktabok som är ett måste för den som möter New Age i alla dess former i vardagen, på arbetet, i skolan. Till en början är allt kanske fint och bra men vad händer sedan, när man hållit på ett tag och vill sluta? Mycket av det Gertrud Storsjö redovisar är hämtat från egen erfarenhet. Det ger tyngd åt framställningen. Jag rekommenderar boken varmt!”
Sten-Åke Bredmar, adjunkt

“Gertrud Storsjö har under större delen av sitt missionärsliv haft kontakter med tibetan-buddhistiska och hinduistiska folkslag. Hon har skaffat sig stor kunskap om dessa religioner. Bokens stora förtjänst är att hon också pekar på att det många söker i österländska religioner redan finns i kristen tro – dessutom på ett ännu fullödigare sätt.”
Åke Lager, redaktör för Ljus i Öster