Peter Horrobin: Helande från konsekvenserna av olyckor, chock & trauma [bok]

199,00 kr

Traumatiska händelser kan få dramatiska och varaktiga konsekvenser i människors liv. En av de viktigaste orsakerna till att en del människor har svårt att återhämta sig och helas efter olyckor eller plötslig chock är att de fortfarande bär på oläkta trauman i sin inre människa. Den här banbrytande boken är resultatet av 30 års erfarenhet av förbön för just sådana människor. Peter Horrobin förklarar ingående vad trauma kan göra med människor och hur man ber för helande. Den här grundläggande undervisningen har varit ett redskap till att förmedla bestående helande till människor över hela världen. Den är en viktig manual för dem som regelbundet betjänar människor i förbön och är livsförvandlande för dem som själva kämpar med oläkta skador och sår, inklusive konsekvenserna av chock och trauma som åsamkats i det militära.

Kategori:

Beskrivning

Peter Horribin är grundare och ledare för Ellel Ministries International, en verksamhet för kristet helande och lärjungaträning med centra på ett fyrtiotal olika platser runtom i världen, inklusive Sverige. Han har skrivit ett flertal böcker om helande och lärjungaskap.