Elizabeth Lane Miller: Som stjärnor på himlen [Bok]

199,00 kr

Inspirerande livsberättelser från kvinnor i den förföljda kyrkan runtom i världen som vägrat låta omständigheterna begränsa överlåtelsen till Gud.

208 s.

mjukband

Utgiven av: Sjöbergs Förlag

Kategori:

Beskrivning

Vardagen för kristna kvinnor i olika delar av världen kan skilja sig radikalt från varandra. I vissa världsdelar kan det få allvarliga konsekvenser att tro på Jesus och leva ut sin Gudstro. Kvinnorna du möter i den här boken har betalat ett högt pris för sin tro. De lever under tuffa förhållanden, ibland under dödshot och fysisk eller psykisk misshandel. Trots det väljer de att fortsätta lyda kallelsen från himmelens Gud. De ser inte på sig själva som offer, utan som Guds priviligierade tjänarinnor. På så vis är de föredömen för kristna världen över.