Sven Almkvist: Makt med Gud [Bok]

20,00 

Bön är både enkelt och naturligt men samtidigt oändligt djupt och mycket kraftfullt. Medan predikan påverkar människor påverkar bönen Gud. Predikan kommer en dag att upphöra medan lovsången ska fortsätta i all evighet. När en enkel människa ärligt närmar sig Gud i bön böjer sig den Allsmäktige ned och lyssnar. Den Allseende och Allvetande lyssnar noga.

Inför Gud ligger alla hjärtans motiv öppna och inför eldens Gud överlever inga falska, själviska eller tomma böner. Äkta böner däremot, och sann tillbedjan, tål prövningens eld och stiger som en väldoftande rökelse inför den himmelska tronen.

Men hur ska vi då be? Hur gör vi vår röst hörd i himlen? Hur finner vi nåd inför helig Gud? Det är dessa frågor, och många fler, som denna boks många krönikor försöker finna svar på.

Förlag: Silverpressen

 265  s.

Kategori:

Beskrivning

Makt med Gud är bokens titel. Den oberoende och suveräne Guden låter sig inte styras eller manipuleras. En fullkomlig Gud behöver ingenting. Men, och detta är ett mysterium, Gud har valt att låta sig påverkas av den enkla människan som ödmjukt och frimodigt söker honom i bön.

Makt med Gud får endast den som böjt sig djupt inför honom och som funnit nåd inför hans ansikte. Ingenting är så mäktigt som bönens makt för den troende. I Guds närhet finns allt en människa behöver och om vi berör hans hjärta kommer hans hand i rörelse. Och Guds hand är stor. Inget berg är för stort och inget problem för smått för kraftens och kärlekens Gud.

Vi borde ödmjukt lyssna på kyrkans vittnesbörd i historien. Metoder och strukturer har varit många, och teologiska skillnader likaså, men betydelsen av bön förenar alla kristna genom alla tider. Kyrkofader Augustinus råd från 400-talet gäller än: ”Först bedjare sedan talare.”