Boris Salo: Den stora berättelsen

199,00 kr

Boris Salo, Den stora berättelsen, en vandring genom Markusevangeliet.

En grundlig och samtidigt lättförståelig genomgång av Markusevangeliet. Boken bygger på både memorering av texten och studium av den samma.

häftad
256 s

Kategori: