Är Gud anti-gay? av Sam Allberry

99,00 kr

Och andra frågor om Jesus, Bibeln och sexualitet.

”Att vara kristen innebär att vad jag tror om sexualitet tror jag på grund av vad jag tror om Jesus. Jag följer honom, vilket betyder att jag håller mig till vad han lär mig om det här området i livet.” Sam Allberry

Med värme och egen erfarenhet av samkönad attraktion visar Sam i boken på Jesu undervisning om sexualitet och hur evangeliet är goda nyheter för alla människor, oavsett deras sexuella läggning.

En del i serien Brännande frågor: korta och enkla böcker som som är tänkt att hjälpa kristna att förstå vad Gud har sagt i dessa frågor och många andra vi möter i Bibeln.

122 s

Mjukband

Kategori:

Beskrivning

Är det okej att vara gay och kristen? Säger Bibeln verkligen att homosexualitet är fel? Är sexuell läggning grundläggande för vår identitet?

Författaren och förkunnaren Sam Allberry tar sin utgångspunkt framför allt i de enastående anspråk och löften som Jesus ger, för att sedan visa på hans undervisning om sexualitet och både de kostnader och belöningar som gäller alla dem som följer honom.

Som en troende som upplever samkönad attraktion har Sam länge skrivit med värme i detta ämne. Han utmanar samhällets syn på frågan och visar hur evangeliet är goda nyheter för alla, oavsett sexuell läggning. In bokens inledning säger han, ”Guds ord till mig när det gäller de här frågorna känns ibland förvirrande och svåra. Ändå är de goda på ett verkligt och djupgående sätt. Evangeliet om Jesus är underbara nyheter för någon som upplever samkönad sexuell attraktion.”

Boken är skriven för att vara till hjälp för både kristna och icke-kristna när de försöker förstå Bibelns undervisning på detta område, vare sig de upplever samkönad attraktion eller inte.

Förordet är skrivet av Tim Keller och boken svarar på frågor som:

Nämner Jesus någonsin samkönade relationer?
Vad som betyder något är väl ändå att man är överlåten och trogen?
Är folk inte bara födda sådana?
Vad bör jag göra om en kristen öppnar sig för mig om sin dragning till samma kön?
Är det syndigt att uppleva samkönad attraktion
Är inte den kristna synen på sexualitet skadlig?
Försöker vi inte bara själva välja och vraka vilka gammaltestamentliga lagar vi bör tillämpa i dag?
Kan inte kristna bara komma överens om att ha olika uppfattningar om det här?
Bör kristna tacka ja till samkönade bröllop?
Sagt om boken
En fantastiskt bra bok i ett aktuellt och kontroversiellt ämne. Sam Allberry lyckas förena en sund bibeltro med pastoral medkänsla. Hans egen brottningskamp med samkönade känslor ger boken trovärdighet. Bibelutläggningarna är utmärkta och de pastorala råden är kloka och genomtänkta och grundade i praktisk erfarenhet.
Stefan Swärd, pastor, författare, samhällsdebattör och statsvetare

Sam Allberry förmedlar flera angelägna poänger i denna bok. Först att människan är så mycket mer än bara sin sexualitet. Den diskvalificerar henne inte från Guds kärlek, men den definierar henne inte heller. För det andra att Jesus budskap om omvändelse och räddning gäller alla – helt oavsett sexuell läggning eller andra egenskaper. Och sist men inte minst är Allberry själv ett varmt och viktigt exempel på att även den som attraheras av personer av samma kön kan ha ett fullt tillfredsställt liv utan att leva i en sexuell relation. Därmed ger han också röst åt många andra som alltför sällan ges utrymme i vår tid.
Per Ewert, fil.dr och direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet samt författare till Landet som glömde Gud

Vår kultur har på kort tid bytt normer när det gäller synen på homosexualiteten och på samkönade sexuella relationer. Den förändringen utmanar den kristna kyrkan att på nytt tänka igenom frågorna om identitet, sexualitet och relationer. I en sådan process är Sam Allberry en ovärderlig guide. Frågorna är för honom inte bara teoretiska och teologiska, utan också personliga. Här visar han vad det innebär att ta både Gud, Bibeln och sig själv som människa på allvar. Jag rekommenderar boken varmt!
Stefan Gustavsson, direktor Apologia – Centrum för kristen apologetik

I svensk kristenhet antas det ofta att en biblisk tydlighet kring sexualetiska frågor är oförenlig med ett varmt och kärleksfullt bemötande. I denna bok visar Sam Allberry på hur dessa två inte bara kan utan måste förenas, allt genom att ständigt hålla blicken fäst på Jesus.
Markus Frid, bibellärare Testa Mission & Teamträningsskolan (Pingst) och pingstpastor

Är Gud anti-gay? är en fantastisk bok fylld av nåd och sanning. Sam Allberry har en unik förmåga att kommunicera värme samtidigt som hans argumentation är klargörande och lättillgänglig. Läs, och låt dig utmanas och byggas upp av denna viktiga bok!
Joel MacInnes, doktorand vid London School of Theology, lärare på ALT och församlingsledare i Centrokyrkan, Pingst

Sam Allberry är en varm och trovärdig röst i den ofta infekterade debatten om Bibeln och samkönade relationer. Därför är det med glädje som jag hälsar den svenska översättningen av hans bok Is God Anti-Gay? Allberry representerar en sund evangelikal teologi, med en likaledes sund helhetssyn på identitet och sexualitet. Han ryggar inte heller för de praktiska frågor som kan uppstå i anslutning till detta – till exempel om en vän kommer ut som homosexuell. Rekommenderad läsning, helt enkelt!
Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen

Sedan Is God Anti-Gay? först släpptes på engelska har frontlinjen för diskussioner om kristen tro och samkönade sexuella relationer glidit från fokus på Bibelns undervisning om äktenskap och sexualitet, till dagens diskussion om vigsel för samkönade par inom våra frikyrkor. I denna nya, reviderade utgåva svarar Sam Allberry med insikt, ödmjukhet, kunskap och mod på aktuella och brännande frågor för den kristna kyrkan i dag.
Ray Baker, Apologia – Centrum för kristen apologetik, redaktör för Bekänna färg: Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld