Stojan Gajicki: Gud har ingen kopiator [Bok]

12,00 

Skapelsens mångfald är fascinerande! Varje levande varelse har sitt unika värde och sin funktion. Människan som Guds avbild är satt till att förvalta skapelsen.

Utgiven av: SZR MBM-plas

Mjukband

184 s.

Kategori:

Beskrivning

Resurserna som är givna av Skaparen är tillräckliga för att världen ska vara det som den var tänkt till att vara – ett paradis! Vad har hänt, varför har världen blivit en krigsskådesplats? Finns det möjlighet till förändring och i så fall på vilket sätt?

Människans återupprättade gemenskap med sin Skapare är nyckeln till förändringen. Gud har inte gett upp sin ursprungliga tanke om sin värld. Inte heller med någon enda av oss. Han vill återupprätta allt till dess ursprungliga tillstånd.