Olof Edsinger: Farliga för fienden

199,00 kr

Hur är den osynliga världen uppbyggd?
Vilka är fiendens huvudstrategier?
Hur fungerar befrielsetjänsten?
Vad är andlig krigföring och hur kan den bäst utövas?
På vilka fronter är striden som hetast?
(Utökad upplaga – nu med samtalsfrågor)

Dessa och andra frågor står i centrum av den här boken. Sin vana trogen tar Olof Edsinger upp saker som vi sällan talar om, men som de flesta av oss ändå funderar över. Han väljer också att vara konkret när han beskriver den andliga kampens praktiska sidor.

Bokens syfte är att skingra molnen av okunskap och naivitet gällande ett av Bibelns mest genomgripande teman. Vill också du anta utmaningen? Vill du vara farlig för fienden? I så fall är den här boken för dig!

Livets Ords Förlag

Mjukband

220 s

Kategori: