Sven Nilsson: Evangeliet om riket [bok]

15,00 

Evangeliet om Riket är en mycket central del av Jesu undervisning, och Guds rike har en framträdande plats i Nya testamentet. Ändå verkar det inte ha denna roll alla gånger i kristen förkunnelse i dag. Men för Jesus och apostlarna var evangeliet – det glada budskapet – just evangeliet om Riket. En fördjupad förståelse av evangeliet om Riket kan ge oss en ny motivation för en saklig helgelseförkunnelse utan religiös moralism. Guds rike ger oss ett folkmedvetande som kan förlösa den självkänsla och frimodighet som svensk kristenhet behöver inför alla utmanande samhällsförändringar.

Kategori:

Beskrivning

Vi måste möta dessa utmaningar som ett folk. Vi är ett folk och som sådant har vi tillräckligt mycket gemensamt för att bära upp en alternativ kultur och moralisk ordning mitt i ett sekulariserat samhälle.
Församlingen ska vara ett tecken för Riket och representera en begynnande upprättelse av hela livet i alla dess relationer till skapelsen och de ordningar för människans liv som var från begynnelsen.
Detta Guds syfte måste få högsta prioritet, såsom det första vi söker och ber om. Det gäller både i vårt liv som enskilda kristna och i vårt liv tillsammans som ett Guds folk.
Först då kan vi få ett rätt perspektiv på oss själva som lokala församlingar och som kyrkofamiljer inom kristenheten.

Riket är gåvan och uppdraget. Allt församlingen är och gör måste ha Riket som referensram. Kyrkan är Guds medarbetare för Rikets tillkommelse.

Några grundläggande frågor behöver på nytt besvaras:
-Hur förkunnar vi evangeliet om Riket?
-Hur blir kristet lärjungaskap ett vittnesbörd om Guds rike här och nu?
-Hur blir den lokala församlingen ett uttryck för Guds rike?
Detta är frågor som författaren arbetar med och söker besvara med tillämpning på livet i den lokala troendeförsamlingen.

Sven Nilsson har varit i aktiv evangelisk tjänst sedan 1947, först som evangelist och senare som pastor. För närvarande är han en del av församlingsledningen för Kristet Center Örebro, som han också varit med att grunda. Sven Nilsson har även skrivit ett flertal böcker och varit en framträdande nationell ledare i olika bönenätverk.

Författare: Sven Nilsson
Förlag: Livets Ords förlag
Antal sidor: 203