Ingemar Helmner: Tid för Jesusväckelse [Bok]

99,00 kr

Ingemar Helmner berättar om hur Bibelns Jesus frimodigt i ord och handlingar visar vägen till frälsning – för var och en och för hela världen.

123 s.

Utgiven av: Marcus förlag

Bandtyp: Kartonnage

Kategori:

Beskrivning

Jesus är alltid aktuell, alltid uppfordrande. Han kommer alltid med oändlig kärlek till världen. Det är denne Jesus som måste stå som förebild för vår tids väckelse, menar Helmner. En sådan rörelse är vän med det övernaturliga, står på den svages sida, ger den sörjande tröst och den ensamme någon att tala med. Med iver och entusiasm beskriver Ingemar Helmner hur vägen till en sådan väckelse kan se ut.