Stojan Gajicki: Vänskap Guds arbetsmetod [Bok]

12,00 

Gud har alltid verkat i världen genom relationer. Medan världen tappar vänskapsbegreppet mer och mer, kallar Gud sin församling att återuppta den dimensionen för att manifestera hans rike på jorden. Jesus utvalde inte experter till att bygga Guds rike. Han började byggandet med sina vänner.

Vill vi idag tilltala världen med de goda nyheterna måste vi i vårt arbete återvända till vänskapen – Guds oföränderliga arbetsmetod!

 

Utgiven av: SZR MBM-plas

Format: mjukband

148 s.

 

Kategori:

Beskrivning

Världen befinner sig i ett kaotiskt tillstånd. Vi hittar inte vägen till harmoni i våra relationer, varken till varandra eller till skapelsen. I sökandet efter nya metoder går mänskligheten allt djupare i sin hjälplöshet. Människan är skapad till Guds avbild och har enorma resurser till sitt förfogande, men skild från Gud förmår hon inte att använda dessa resurser på rätt sätt. Alla system människan har kommit på, vare sig de är politiska, ekonomiska eller religiösa, har visat sig vara misslyckade: “Folken har slitit ut sig för ingenting, deras mödor har bara blivit bränsle åt lågorna.” Jer 51:58

Men lösningen finns! Försoning med Gud genom Jesus Kristus och hans verk på korset, kan hela alla andra relationer också.