Stojan Gajicki – Födslovondor, tiden vi lever

120,00 kr

Bibelns profetior har alltid varit intressanta och aktuella.
Människor kopplade samman händelserna i sin tid med bibliska profetior. Speciellt med dem som rör världens ände och Jesu andra ankomst.

Ända sedan Jesus själv sa: ”Se, jag kommer snart” har dessa ord
”profeterats” ett oändligt antal gånger i olika sammanhang. Ju mer tiden går, desto oftare hörs de i kyrkor. Manga gånger tillkännagav olika ”profeter” datumen och hävdade att Jesu ankomst då var ”på ingående och därmed också slutet på denna värld, ingen av dem har hittills besannats. Detta orsakar förvirring och skepsis angående Bibelns profetior. Bibeln säger att under den sista tiden ska komma personer som drivs av sina begär och som kommer att håna er.
De ska säga: Var är nu löftet om att han ska komma tillbaka? (2 Pet 3:3-4)

Herren Jesus sa att ingen annan än Fadern känner till dagen för hans återkomst. Men också att det är möjligt att rätt orientera sig och förstå händelserna och tecknen i den tid vi lever i. Oftast är händelsernas intensitet och omfattning grunden för många att tolka deras innebörd och roll i förhållande till profetiorna.
Men viktigare än något annat för att förstå världshändelser är den tidsmässiga aspekten av Guds plan med världen.
Och den uppenbaras i Bibeln.

Visst närmar sig dagen for hans ankomst för varje dag. Men hur nära är det? Tänk om brudgummen,Jesus dröjer? (Matt 25:5)
Har tiden av upprättelse av allt som Gud för länge sedan förkunnade genom sina heliga profeter, innan Jesus kommer, redan passerat? (Apt 3:21) Var är vår tids händelsers plats i Guds plan?

Kategori: